De Stichting Ommer Molens

2018

 

Oud(er) Nieuws en niet meer recente berichten


8 september 2018: Overijsselse molendag

Op zaterdag 8 september was het Overijsselse molendag.


augustus 2018: Streekmuseum Ommen op zoek naar molens

Voor haar tijdelijke expositie “Molens een kunst op zich” zoekt het Streek-museum Ommen naar molens in Ommen vastgelegd op doek. Deze worden dan enkele weken in het museum tentoongesteld vanaf 4 augustus, de Ommer Molendag.

Zie hier voor meer informatie.


4 augustus 2018: Ommer molendag 2018

Op zaterdag 4 augustus is de zesde Ommermolendag gehouden. Zie hier voor meer informatie.


18 april 2018: Geslaagd voor molenaarsexamen

Op de molen d’Olde Zwarver in Kampen is Bastiaan Woertink geslaagd voor het landelijk examen voor vrijwillig molenaar. Zie hier voor meer informatie en enkele foto’s.


12 mei 2018: Nationale molendag 2018

Op zaterdag 12 mei Nationale Molendag. Zie hier voor meer informatie.


26 april 2018: Koninklijke onderscheiding

Op 26 april is aan Harry Woertink de onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau uitgereikt. Harry is (naast functies bij andere verenigingen in Ommen) secretaris van de Stichting Ommer Molens.


7 december 2017: Molenaarsambacht op Lijst van UNESCO

Het ambacht van molenaar is toegevoegd aan de Representatieve Lijst van het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Zie hier voor meer informatie.


27 september 2017: Plannen voor opwekken van groene stroom op De Lelie

De eerste stappen voor het opwekken van elektriciteit op De Lelie zijn gezet. Zie hier voor een verslag.


21 september 2017: De Konijnenbelt draait weer met twee wieken
Op 21 september is de afgekeurde buitenroede door de molenmaker Doornbosch gestreken (eruit gehesen). Nu mag de molen weer draaien met de twee overgebleven wieken op de binnenroede.

Zie hier voor een verhaal en foto’s en hier voor meer foto’s.


20 juli 2017:  Nieuw kruirad voor Den Oord

Het houten kruirad van Den Oord is in een slechte staat en wordt vervangen.

Op het kruirad was een een koperen plaatje geklonken met de tekst:

    Kruirad

    Gemaakt door  

    Bert & Jente

    d.d. 29–11–1994    (Bert de Ruiter en Jente Gort)

Zie hier voor foto’s.


Juli 2017: Ommer Molendag 2017 en fotowedstrijd  

Zaterdag 5 augustus de vijfde Ommer molendag. Ook een foto-expositie van de uitgekozen foto’s van de wedstrijd met als thema “Wie fotografeert de Ommer molens het mooist”. Voor meer informatie, de uitslag van de fotowed-strijd en de opening zie hier.


13 Mei 2017: Molenboekje en jaarprogramma 

De SOM heeft ter gelegenheid van 5 jaar Ommer Molendag een speciaal Molenboekje uitgebracht met het jaarprogramma met activiteiten van de molens voor 2017.

Het boekje is samengesteld door de molenaar van de Besthmenermolen, Luuk Vogelzang, en het ligt vanaf 13 mei op alle molens, Zie hier voor een online versie.


13 Mei 2017: Nationale Molendag Zie hier voor informatie. hierover.


april 2017: De molen stilgezet
De molen mag niet meer draaien van de gemeente Ommen. De RCE (De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft dit geadviseerd de molen wegens een probleem dat zich zou kunnen voor doen met de in 2015 geïnstalleerde buitenroe. Dit is een zogenaamde gedeelde molenroede. Zie hier voor een verklaring.

In Nederland hebben 48 molens dit probleem met een of twee roeden. Ook de molen in Vilsteren heeft nu twee wieken.


April 2017: Cursus molengids De SOM wil weer een (gratis) cursus molengids organiseren. Voor opgave hiervoor zie het persbericht.


Maart 2017: Beleidsplan molens De Stichting Ommer Molens (SOM) heeft in de vergadering van 6 april het Beleidsplan van de Ommer molens vastgesteld.,


21 februari 2017: Informatieborden bij de molens. Door de SOM zijn nieuwe informatieborden geplaatst bij Den Oord, de Konijnenbelt en de Besthmenermolen. (Bij De Lelie stond al zo’n bord.)  Zie hier voor foto’s van het plaatsen.

De borden zelf:  Den OordDe Konijnenbelt en van De Besthmenermolen.


februari 2017: Herstel Besthmenermolen. Door molenmaker Willem Dijkstra uit Sloten is in februari-maart de ingerotte staartbalk en een lange schoor vervangen en een aantal kleinere klussen uitgevoerd. Zie hier voor de foto’s van de actie


26 november 2016: Vrijwilligersbijeenkomst. Voor alle vrijwilligers van de Stichting Ommer Molens. is er in het Streekmuseum een eindejaarsbijeenkomst.


20 oktober 2016: Molenaarsexamen op Den Oord drie leerling-molenaars zijn geslaagd voor het afsluitend examen.


12 oktober 2016: Besthmenermolen op RTV Oost  

In het programma Overijssel in vogelvlucht van RTV Oost op woensdag 12 oktober kwam vanuit de helikopter de Besthmenermolen in beeld. (In het commentaar ten onrechte de Sint Antonius molen in Eerde (bij Veghel) genoemd.) Zie afbeeldingen uit de uitzending.


10 september 2016: Overijsselse molendag De molens in Ommen zijn open voor bezoek.


26 augustus 2016: Overlijden oud-molenaar Lex Hollak

Op 26 augustus is oud-brandweerman en oud-molenaar Lex Hollak op de dag van zijn 89ste verjaardag overleden. Alle Ommer molens zijn tot zijn begrafenis in de rouwstand gezet.
Zie ook het bericht op de website van OudOmmen


27 aug., 27 sept. 2016: Houtzagen bij Den Oord en Streekmuseum

Bij het Streekmuseum en molen Den Oord was er op deze dagen een demonstratie met een mobiele houtzaagmachine. Zie hier voor meer informatie.


6 augustus 2016: Ommer molendag 2016 Zie het programma en het persbericht. Voor een verslag van de dag en voor enkele foto’s zie hier.

Voor meer foto’s en een film: NatuurlijkOmmen


Augustus 2016: Verhuur gebouwen bij de Besthmenermolen De gemeente Ommen biedt de gebouwen bij de Besthmenertol en het gebouw van het voormalige Natuur Informatie Centrum (NICO) te huur aan. Zie website gemeente


17 juli 2016: De fotowedstrijd voor de Ommermolendag gaat niet door. Fotowedstrijd 2016.


11 juli 2016: De Konijnenbeltmolen draait op maandag 11 juli bij de officiële opening van de Bissinghdagen en ook tijdens de Ommer jaarmarkt de volgende dag en de woensdagen tijdens de Bissingh.


6 juli 2016: Afstudeerverslag molens De vijf studenten van de Hogeschool Windesheim presenteren hun afstudeerverslag in het gemeentehuis van Ommen.


21 - 26 juni 2016: De Lelie 170 jaar In 1846 is door J. Mansier molen De Lelie gebouwd Van 21 - 26 juni werd  dit 170-jarige bestaan gevierd. Zie hier voor het programma, een verslag en voor een interview met de molenaar Anton Wolters.


14 mei 2016: Nationale Molendag De molens in Ommen draaien en zijn open.


1 januari 2016: Nieuwe leden bestuur SOM

Vanaf 1 januari 2016 is de samenstelling van het bestuur van de SOM aangepast. Zie Bestuur


28 november 2015: Molenaarsexamen op De Besthmenermolen

Op zaterdag 28 november zijn drie leerlingmolenaars geslaagd voor het provinciaal examen afgenomen op de Besthmenermolen. Dit betekent dat zij over een half jaar het landelijk examen mogen doen. Dit wordt afgenomen door de vereniging De Hollandsche Molen.


25 nov. 2015 : Molenaarsambacht genomineerd als immaterieel erfgoed

Door minister Bussemaker van OCW is het molenaars-ambacht als traditie voorgedragen bij UNESCO. Zie de nieuwsbrief van De Hollandsche Molen


Oktober en november 2015: Cursus molengidsen Den Oord

Op de woensdagen 21 oktober tot 25 november is een cursus gehouden voor opleiding van molengidsen van Den Oord. Voor meer informatie zie hier.


10 oktober 2015: Officiële opening Konijnenbelt

Op zaterdag 10 oktober 14.00 uur is na de restauratie van de molen na het ongeval in augustus 2014 de molen weer heropend door de locoburgemeester van Ommen, de heer Ko Scheele. Zie hier voor meer informatie en voor een verslag met foto’s van de opening.


19 september 2015 : Dag Herdenken Geweld-slachtoffers

Deze jaarlijkse dag (DHG) wordt dit jaar gehouden in Ommen op zaterdag 19 september.

Op verzoek staan de Ommer molens die dag in de rouwstand. Molen Den Oord draait tijdens de tocht met de linten. Zie voor het programma op www.dagherdenkengeweldslachtoffers.nl


1 augustus 2015: Ommer molendag 2015. Zie de pagina met meer informatie.

Voor de uitslag van de fotowedstrijd op deze dag zie hier.


11 juni 2015: Na het ongeluk op de Konijnenbelt op 16 aug. 2014 is de herstelde roede gestoken (terug gehesen). Zie de foto’s


9 mei 2015: Nationale molendag.


16 augustus 2014: Ongeval op de Konijnenbelt.

Zie foto’s. en een analyse van het ongeval.


2 augustus 2014:  Ommer molendag 2014. Zie de pagina met meer informatie.


10 mei 2014: Nationale molendag


1 mei 2015: NICO gesloten Het informatiecentrum bij de Besthmenermolen is vanaf deze datum gesloten. De molen blijft open voor bezoek: zie Openingspagina


25 maart 2014: De Konijnenbelt nieuwe roeden

De nieuwe roeden worden in de molen gestoken (erin gehesen). De binnenroede is de herstelde potroede (nummer 1886 uit 1901), de buitenroe is een nieuwe gelaste Vaags roede (nummer 309) . Zie de foto’s waarop de roeden in de molen worden gehesen.


30 augustus 2013: Renovatie Konijnenbelt

Molenmaker Doornbosch is begonnen met het herstel van molen Konijnenbelt. De twee roeden, waaraan de wieken bevestigd zijn, zullen gestreken worden (uit de molen getild) en daarna hersteld of vervangen worden. Zie het bericht in Vechtdal Centraal


12 augustus 2013: Molens in de rouw

Wegens het overlijden van prins Friso zijn de molens in Ommen in de rouwstand gezet. In die stand staat de onderste wiek een stukje naar rechts, als het ware voorbij de molen: gaand. Dat symboliseert dat is voorbij, het is geweest. (In de vreugde- stand staat de onderste wiek een beetje naar links: komend.) De rouwstand blijft gehand-haafd tot de uitvaart van prins Friso.  Zie de foto’s

Friso was sinds 2005 bescherm- heer van de vereniging “De Hollandsche Molen”. Vanaf 1982 had prins Claus die functie.


Juli 2013: Renovatie Konijnenbelt Molen Konijnenbelt wordt grondig gerenoveerd waardoor de molen weer draaivaardig wordt. Voor de renovatie worden onder andere ook de roeden gestreken (uit de askop gehesen). Zie het bericht in Vechtdal Centraal.


11 mei 2013: Nationale molendag  Zaterdag 11 mei: nationale molendag. Den Oord, De Lelie en de Besthmenermolen zijn open voor bezichtiging.


20 okt. 2012: De Besthmenermolen 150 jaar De Besthmenermolen is gebouwd in 1862 en dus is de molen dit jaar 150 jaar oud. Viering op zaterdag 20 oktober. → naar pagina


8 sept. 2012: Overijsselse Molendag 2012

In Ommen kunt u drie van de vier molens bezichtigen: De Lelie, Den Oord en de Besthmenermolen. De Konijnenbelt is niet geopend voor bezoek.


12 mei 2012: Nationale Molendag

Van 10.00 tot 12.00 uur wordt in het streekmuseum/molen Den Oord afscheid genomen van Peter Griffioen  als bestuurslid en voorzitter van de Stichting Ommer Molens


23 mrt. 2012: Onthulling nieuwe trap Den Oord

Feestelijke onthulling nieuwe binnentrap molen “Den Oord”. → naar pagina


23 mrt. 2012: Ondertekening beheersovereenkomst Ondertekening beheers-overeenkomst  “Stichting Ommer Molens”  – Gemeente Ommen.  naar pagina


14 mei 2011: Nationale Molendag

Zaterdag 14 mei is het Nationale Molendag. Eén van de activiteiten op die dag is de fietstocht van de historische rijwielvereniging “De Oude Fiets” langs de molens in Ommen. Zie voor verdere informatie het persbericht.


15 jan. 2011: Wisseling voorzitterschap SOM

Per 1 januari 2011 heeft de voorzitter van de Stichting Ommer Molens, Peter Griffioen, zijn functie neergelegd en is per deze datum opgevolgd door Johan Otten.


11 sept. 2010: Overijsselse Molendag 2011

Op de Overijsselse molendag draaien de Ommer molens


aug. 2010: Website: Aangepaste en uitgebreide website


29 mei 2010: Officiële opening Besthmenermolen

Officiële opening herstel maalvaardig maken van de Besthmenermolen. Zie foto’s


7 mei 2009: Website: Website online