De Stichting Ommer Molens

 

ANBI

De Stichting Ommer Molens is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.


Naam:  “Stichting Ommer Molens”, afgekort de SOM.


RSIN/fiscaal nummer: 802607925


Banknummer: NL07 RABO 0348 9911 85


Contactgegevens: Gerrit Velten, 0529-45336, g.velten@telfort.nl


Bestuurssamenstelling: zie op de bestuurspagina


Beloningsbeleid: niet van toepassing; betreft vrijwilligerswerk.


Beleidsplan: zie op de pagina met informatie over  De Stichting


Doelstelling:  zie hiervoor op de pagina over De Stichting


Jaarcijfers:  het financiële overzicht en de jaarcijfers van de SOM over de

                    laatste jaren vindt u hier.