De Stichting Ommer Molens

 

Ondertekening beheersovereenkomst 

“Stichting Ommer Molens” — Gemeente Ommen.

Loco-burgemeester de heer Scheele namens de gemeente Ommen en de heren Joh.Otten, voorzitter en P.Oldeman, secretaris namens de “Stichting Ommer Molens” hebben, staande op de stelling van molen “Den Oord”, de nieuwe beheersovereenkomst voor de molens “Den Oord”, Konijnenbelt”en de “Besthmenermolen” op 23 maart 2012 ondertekend.


Het beheer van deze drie molens, die eigendom zijn van de gemeente Ommen, blijft bij de “Stichting Ommer Molens”. Zij zorgen voor het (dagelijks) onderhoud en het draaiende houden van de molens. Ook wordt gelet op de begroeiing en de molenbiotoop, waaronder  ook molen “De Lelie”valt. Bij voorgenomen wijzigingen in de ruimtelijke omgeving van deze molens gaat de gemeente “De Stichting” betrekken bij de planvorming als eerste adviseur met betrekking tot de molenbiotopen.