De Stichting Ommer Molens

 

Bestuur
Vanaf januari 2023 is het bestuur van de Stichting Ommer Molens als volgt:

Voorzitter: Beer van den Boomen


Secretaris: vacature


Penningmeester: Herman Kortman

Herikstraat 39, 7731 ZE Ommen

06-2394425


Bestuurslid, coördinator molenaars: Gerrit Velten

Kievitstraat 8, 7731ZE Ommen

0529-453369


Bestuursleden: Johan Otten, Alfons van Kesteren, Bert Huijsman