De Stichting Ommer Molens

 

Bestuur
Vanaf januari 2023 is het bestuur van de Stichting Ommer Molens als volgt:


Voorzitter: Berend Jan van den Boomen

beervdb@gmail.com

06-53913581


Secretaris: Ernst de Korte

stichtingommermolens@gmail.com

06-28334386


Penningmeester: Herman Kortman

hermankortman@planet.nl

06-23944250


Bestuurslid, coördinator molenaars: Gerrit Velten

g.velten@telfort.nl

0529-453369


Bestuursleden: Johan Otten, Alfons van Kesteren, Bert Huijsman