De Lelie

 

Möl’nhoek nieuwe naam voor nieuwe woonwijk Ommen

Möl’nhoek wordt de naam van het nieuwe woongebied tussen Haven West, Schurinkstraat en Strangeweg. Eerder werd dit gebied aangeduid als “Havengebied West”. Op woensdag 28 oktober vindt op feestelijke wijze de onthulling plaats van het naambord in de nieuwe woonwijk.

Molen De Lelie

De nieuwe naamgeving Möl’nhoek (Molenhoek) is een eerbetoon aan de in 1846 gebouwde korenmolen De Lelie gelegen in de woonwijk aan het Molenpad. De straten in dit gebied zijn vernoemd naar onderdelen van een molen: ‘Kruiwerk’, ‘Stelling’, ‘Bonkelaar’ en ‘Wieken’. Deze straten komen uit op de ‘Korenmolen’. Eerder lag in dit gebied de haven van het Ommerkanaal. Dit kanaal is in 1965 gedempt.

Molenbiotoop

Na zeven jaar bouwen is onlangs ook de vlag gehesen voor het behalen van het hoogste punt van het appartementencomplex 'Kop van West'. Het gebouw, gelegen op de hoek van de Schurinkstraat en de Strangeweg, bestaat uit een mix van dertien appartementen en zes stadswoningen. Met de uiteindelijke oplevering begin volgend jaar van het appartementencomplex wordt niet alleen het gebouw afgerond, maar ook de gehele wijk. De binnenstedelijke herontwikkeling telt in totaal 99 woningen die in zeven jaar zijn gebouwd door Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg. Tekenend voor de wijk is de verscheidenheid in woningtypes met sociale huurwoningen, rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen en het nu in aanbouw zijnde appartementencomplex. Met de bouw is rekening gehouden met hoogtes van de molenbiotoop die voor De Lelie van toepassing zijn.

Oldeman en Wolters

Nu de woonwijk bijna klaar is vonden Harry Oldeman - zoon van de vroegere molenaarsfamilie Oldeman - en de molenaar van De Lelie - Anton Wolters - het tijd om afscheid te nemen van de naam “Havengebied”, vooral ook omdat de functie “Haven” geen recht meer doet aan het betreffende gebied. De naam “Molenhoek” - of in het Ommer dialect “Möl’nhoek” - zou beter passen en bovendien nog eens de waarde van het cultureel erfgoed benadrukken. Verder werd als motivatie richting gemeente aangegeven dat de nieuwe naamgeving niet alleen het gebied beter herkenbaar maakt maar ook warme gevoelens oproept bij Ommenaren. De molen werd destijds voor een symbolisch bedrag door de gemeente overgenomen van de familie Oldeman.

Ommerkanaal

Het havengebied is historisch gezien het oudste industriegebied van Ommen. Rondom de haven ontstond veel bedrijvigheid. Het Ommerkanaal is gegraven in de jaren 1865/1866 als zijkanaal van de Dedemsvaart. De haven heeft echter nooit een rol van betekenis gespeeld in de Ommer economie.  In de huidige situatie is de gedempte haven nog zichtbaar tussen de straten Haven Oost en Haven West.
1960, De haven van het Ommerkanaal met op de achtergrond molen De LelieNaam Möl’nhoek nieuwe wijk in Ommen officieel onthuld

OMMEN - Wethouder Leo Bongers heeft woensdagmiddag 28 oktober officieel de naam van de nieuwe woonwijk Möl’nhoek onthuld. Hij deed dat met het weghalen van de vlag van de Stichting Ommer Molens waarna het naambord tevoorschijn kwam. Totaal prijken drie naamborden in de wijk. Het gaat om het gebied dat eerder bekend stond als Havengebied West en momenteel in een afrondende fase zit. De naam Möl’hoek (Molenhoek) is een eerbetoon aan de in de wijk staande korenmolen De Lelie. De drie naamborden zijn voorzien van een ets van molen De Lelie.

Trots op de molens

De wethouder zei in zijn speech blij te zijn met het cultureel erfgoed waar ook molen De Lelie onder valt. “Als gemeente zijn we trots op onze molens. Het beleid is ook om de molens draai- en maalvaardig te houden. We prijzen ons gelukkig dat we in Ommen een stichting de Ommer Molens hebben die zich inzet voor de molens. En natuurlijk de Ommer molenaar Anton Wolter van De Lelie niet te vergeten”, aldus de wethouder, die ook hulde uitsprak aan de initiatiefnemers. “Een mooie naam die eer doet aan de omgeving”.

Oldeman

Door de coronamaatregelen mocht slechts een kleine groep van genodigden bij de feestelijke onthulling aanwezig zijn. Bijzondere gasten waren de kinderen van de vroegere molenaarsfamilie Oldeman. De molen werd destijds voor een symbolisch bedrag door de gemeente overgenomen van de familie Oldeman. Daardoor ook kon destijds de molen behouden blijven.

Lange weg

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in molen De Lelie schetste Johan Willemsen de gang van zaken en dat een lange weg bewandeld moest worden. Een verzoek tot de naam werd in 2013 bij de gemeente ingediend. Maar het leek de gemeente verstandiger de nieuwe naam door te voeren na afronding van de laatste nieuwbouwwoningen, vooral omdat de projectontwikkelaar in de verkoopbrochures sprak van Havengebied. Het idee kwam daarom nu weer op tafel na afronding van de woonwijk.
v.l.n.r. Johan Willemsen, molenaar Anton Wolters en wethouder Leo Bongers bij een van de nieuwe borden aan het begin van het Molenpad

 

Eén van de drie borden voor het nieuwe woongebied