De Lelie

 

Geschiedenis

Mansier en Oldeman

Molen De Lelie, een korenmolen midden in Ommen, is een achtkantige stellingmolen met een stenen voet. De molen is gebouwd in 1846. Op de gevelsteen boven de toegangspoort van de molen staat dit aangegeven:

GeBouwd
Door
J Mansier 1846

Jan Mansier, geboren in 1821, is een nakomeling van de in 1715 geboren Jan Massier, afkomstig uit een Franse familie die in 1670 als Hugonoten naar Nederland waren gevlucht. (De spelling van de naam Mansier is het gevolg van een verschrijving bij de burgelijke stand van Ommen.) In deze familie Massier komen negen generaties molenaars voor en de naam is ook verbonden met de in 2008 gerestaureerde molen in Nieuwleusen, de Molen Massier. Deze molen werd in 1861 door de gebroeders De Graaf gebouwd en in 1893 verkocht aan Jan Massier Gzn.

In 1869 werd De Lelie verkocht aan de schipper Hendrik Oldeman en de volgende 101 jaar wordt op de molen gemalen door Hendrik en zijn opvolgers: Peter Oldeman Hzn, Hendrik Oldeman Pzn, Hendrikus Oldeman en Gerard Oldeman.

In 1970 verkoopt Hendrik Oldeman, een kleinzoon van de oorspronkelijk koper, de molen aan de gemeente Ommen voor de prijs van één gulden. 

De restauratie

Al voor de verkoop is de molen al in verval geraakt. Bij de verkoop had Hendrik als voorwaarde gesteld dat de molen weer geheel maalvaardig wordt gemaakt. Na de restauratie in 1973/74 wordt de molen weer in bedrijf genomen, eerst door de molenaar Bökkers en later door Lex Hollak.

Ambachtelijke korenmolen en natuurvoedings-winkel

Sinds 1983 is de molen beroepsmatig in gebruik door ambachtelijk korenmolenaar A.R. Wolters (Anton)
Naast de molen bevindt zich een natuurvoedingswinkel waarin, naast andere biologische en vegetarische producten, meel, brood en speltproducten uit de eigen molen worden verkocht.


Op een bord binnen in de molen is de volgende spreuk te lezen. Het bord werd ooit geschonken door de “Gemienschap van Oll Ommer”.

De Lelie

Als de Heer de wind laat waaien

Over berg en akker zweeft

Dan kan deze molen malen

Het graan dat God het mensdom geeft

                                       Spanjer Dieks.