De Stichting Ommer Molens

 

Landelijke Molendag, zaterdag 14 mei 2011.


Het grote succes door de deelname van de historische rijwielvereniging “De Oude Fiets” van de vorig jaar op 8 mei gevierde landelijke molendag is voor de organisatie van de landelijke molendag dit jaar op zaterdag 14 mei a.s. aanleiding geweest ook deze keer deze historische rijwielverenging wederom uit te nodigen een fietstocht langs de molens in de gemeente Ommen te organiseren. Het ziet er naar uit dat de deelname aan deze fietstocht groter zal zijn dan vorig jaar. De (landelijke) historische rijwielvereniging “De Oude Fiets” houdt zich sinds haar oprichting in 1990 met de fietsgeschiedenis in al zijn veelvormigheid Doel van de vereniging is om de fietshistorie levend te houden en de geschiedenis zo volledig en exact mogelijk weer te geven.


Ook de molens in Ommen hebben een rijke historie en naast het aanschouwen van de fietsers in veelal historische klederdrachten is een bezoek aan één of meerdere molens in Ommen alleszins aan te bevelen.


De fietsers verzamelen zich bij molen “De Lelie”aan het Molenpad en vertrekken daar omstreeks 11.00 uur voor een rondje door het Centrum van Ommen om daarna aan te leggen bij molen “Den Oord” om koffie en krentenwegge te nuttigen. Ook kan een bezoek aan het streekmuseum worden gebracht. Om 12.00 uur vertrekt men richting “Besthmener Molen” waar zowel de molen als het Natuurinformatiecentrum Ommen bezocht kunnen worden. Van hieruit wordt de tocht voortgezet langs een prachtig gedeelte natuur richting Vilsteren. Men hoopt daar omstreeks 14.00 uur aan te komen om de Vilsterse Molen te bezichtigen en de lunch te nuttigen. Als alles volgens plan verloopt zal de tocht om 15.00 uur worden hervat richting Ommen ( mogelijk langs het nieuw aangelegde fietspad langs de Vecht) om de tocht te beëindigen  bij molen “De Lelie”, waar de door de molenaar Anton Wolters gebakken pannenkoeken genuttigd kunnen worden.

Foto’s van de fietstocht in 2010. Foto’s Hans Steen