De Stichting Ommer Molens

 

Toelichting bij de plaatsing op de lijst van UNESCO


7 december 2017:

Ambacht molenaar: UNESCO Immaterieel erfgoed


Op 7 december heeft het Intergouvernementele Comité van het UNESCO-verdrag, bijeen in Zuid-Korea, het besluit genomen het ambacht van molenaar op wind- en watermolens  in te schrijven op de immaterieel erfgoed lijst. Op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is Bas de Deugd namens het Gilde samen met drie molenaars van de andere organisaties hierbij aanwezig.In Nederland organiseert het ministerie van OCW op die dag een persconferentie in de krijtmolen D’Admiraal in Amsterdam.

De vier molenorganisaties maken van deze gelegenheid gebruik om dit moment feestelijk te omkleden. Iedereen is daarbij welkom.Nederland heeft in maart 2016 het ambacht van molenaar voorgedragen voor de Representatieve Lijst van het UNESCO- verdrag inzake de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is de eerste voordracht door Nederland.

Op deze lijst staan bijna vierhonderd verschillende elementen van Immaterieel Erfgoed ingeschreven, uit alle delen van de wereld. Het doel is het belang en de betekenis van Immaterieel Erfgoed te onderstrepen. De lijst maakt zichtbaar wat gemeenschappen, groepen en individuen belangrijk vinden. De erkenning is vooral te danken aan de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaars-gilde en het Gild Fryske Mounders. Zij hebben gezamenlijk met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland deze voordracht voorbereid.

Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen, daarmee ging veel kennis verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Zo'n vijftig beroepsmolenaars en honderden vrijwilligers helpen de molens in Nederland echter draaiende te houden. Volgens de Nederlandse Molendatabase telt Nederland ruim twaalfhonderd werkende molens.

Wat betekent plaatsing voor molenaars?

Met de voordracht maakt de Nederlandse overheid zich hard om samen met de molenaarsgilden het ambacht van molenaar voor de toekomst te behouden. Anders gezegd de Nederlandse overheid zal zich beijveren voor een gunstig klimaat waarin het molenaarsambacht nu en later kan gedijen. Plaatsing op de internationale UNESCO lijst levert ook extra aandacht op. En misschien wel meer bezoekers en toeristen op de molens.

Het molenaarsambacht wordt er figuurlijk door in het zonnetje gezet. Het geeft de molenaars een steun in de rug voor het vele werk dat zij verrichten en verhoogt het bewustzijn dat een molen niet kan zonder molenaar. Ten slotte vestigt het de aandacht op de belangeloze inzet van al die talloze vrijwilligers die activiteiten ontplooien ten behoeve van dit bijzondere ambacht, dat zozeer met Nederland is verbonden. Het geeft ook hen erkenning.

De Nationale Molendag 2018 in het teken staan van het immaterieel erfgoed, dat wil zeggen, de kennis en de vaardigheden om een molen draaiend in bedrijf te houden.

Molens in de vreugd.

Na het positieve besluit op donderdag 7 december zijn alle molens tot en met zondag 10 december in de vreugd gezet als teken dat wij als molenaars trots zijn op ons ambacht en de plaatsing op de Internationale UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed!

Molen Den Oord in de vreugd

De besneeuwde Besthmenermolen met het gevlucht in de vreugd